BLK

Edukacja przedsiębiorców

Działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości powodują zmianę w postrzeganiu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców. Wywiad z Panią Bożeną...
SDG

Nowa mapa rozwoju świata

W ostatni weekend września, podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju wyznaczona została nowa mapa rozwoju świata. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zaprezentowało 17 Celów Zrównoważonego...
46b1a83a-c8a7-440c-9b49-d3927287dbe9

Wspólna odpowiedzialność za zmianę

CSR w Polsce wpłynął na sposób funkcjonowania biznesu - tak uważa 81 proc. menedżerów CSR. Najbardziej widoczna zmiana zaszła w sposobie myślenia o firmie - oto pierwsze wyniki badania...
zdjs2

Wspólny cel: zmiana

Pierwsza myśl, która nasuwa się w kontekście biznesu i edukacji, brzmi, przecież to ja-klient oczekuję, że firma dysponuje potrzebnym know-how do wykonania oczekiwanych przeze mnie usług czy...
business people in a video meeting

Bez edukacji nie ma przyszłości

The Principles for Responsible Management Education have the capacity to take the case for universal values and business into classrooms on every continent - Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon Sekretarz...
CSR

4 nierozumiane aspekty CSR

Kilka praktycznych uwag o tym, co należy wyjaśnić, przypomnieć, doprecyzować w myśleniu o koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwolennikom CSR przypisuje się tworzenie utopijnej wizji...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wzajemna edukacja fundacji korporacyjnych

Praca nad wspólnymi standardami to okazja do pogłębionej autorefleksji nad sposobem działania organizacji, porównania się z innymi i wdrożenia planu doskonalenia się w obszarach tego...
Corporate Social Responsibility Responsible Concept

Odpowiedzialność dała więcej

Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw nie jest wymysłem ostatnich 25 lat, warto wiedzieć do jakich polskich idei możemy się odwoływać mówiąc o społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej CSR...