analog retro alarm clock

Czasy bez CSR?

Dbałość o pracowników czy zaangażowanie społeczne, stanowiące istotne elementy współczesnego CSR w Polsce, są dziś przez coraz większe grono firm traktowane jako właściwy i nowoczesny sposób...
creative

Zrównoważony rozwój – rola biznesu

Pojęcie zrównoważonego rozwoju ma już prawie 30 lat. Oznacza ono wzrost gospodarczy, który nie przyczyni się do pogorszenia warunków życia przyszłych pokoleń. Choć zwrot ten na stałe zagościł w...