Będąc jednym z wiodących dostawców usług kurierskich w Europie, GLS zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności wynikającej z ich pozycji. Firma starannie wybiera te akcje charytatywne, które współgrają z misją firmy, zarówno lokalnie, jak i na poziomie krajowym. „Wykonując naszą pracę każdego dnia odkrywamy, jak ważna jest współpraca – odnosimy sukcesy, ponieważ możemy na sobie polegać. Dotyczy to również spraw większego formatu – jako przedsiębiorstwo jesteśmy częścią społeczeństwa, dlatego też chcemy aktywnie uczestniczyć w jego życiu wnosząc w nie coś pozytywnego” mówi Tomasz Kroll, Region Manager GLS Poland.

Oto kilka przykładów

GLS Poland pomaga przede wszystkim robiąc to, co potrafi najlepiej. Od lat wspiera Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko” świadcząc bezpłatne usługi logistyczne. „Szybko, sprawnie i z radością, całkowicie za darmo przekazują wszelkiego rodzaju przesyłki z Fundacji do naszych podopiecznych. Są więc posłańcem i przekaźnikiem życzliwości, uśmiechu i dobra, które rozjaśniają życie” podsumowuje współpracę Anna Dymna. Dodatkowo, GLS co roku sponsoruje Festiwal Zaczarowanej Piosenki, którego celem jest promocja uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych.

We wrześniu GLS Poland zaangażował się w projekt „Kultura na Widoku”, zwracający uwagę na problem naruszania praw autorskich w Internecie. Poprzez wsparcie tak ciekawej inicjatywy firma udowadnia, że postępowanie fair play jest dla nich istotne. GLS Poland w trakcie trwania projektu dostarczył 8 tysięcy paczek z plakatami do bibliotek, szkół oraz ośrodków kultury w całej Polsce. A od 2012 roku, Grupa GLS jako oficjalny partner logistyczny Europejskiej Akademii Filmowej zajmuje się transportem statuetek podczas  uroczystości wręczenia Europejskich Nagród Filmowych, które w tym roku odbędą się 10 grudnia we Wrocławiu.

W ramach poszerzania horyzontów oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych wszyscy pracownicy mogą korzystać z biblioteki prowadzonej w strukturach organizacji. Jest ona wyposażona w specjalistyczną literaturę z zakresu sprzedaży, marketingu i psychologii, a jej księgozbiór jest stale powiększany.

Z drugiej strony firma poprzez promowanie wydarzeń sportowych zachęca pracowników do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej.  W tym roku była sponsorem głównym Poland Business Run, w którym udział wzięło prawie 17.000 uczestników, tworzących 5-osobowe drużyny reprezentujące swoje miejsca pracy. Zebrane środki z opłat startowych są przekazywane Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” wspierającej zakup protez dla osób po amputacjach kończyn. „Jest to wydarzenie mające na celu nie tylko pomoc potrzebującym, ale również w ogromnym stopniu wpływa na budowanie poczucia wspólnoty wśród pracowników” podkreśla Tomasz Kroll. Firma wspiera również sportowców m.in. Magdalenę Solich – mistrzynię świata w nurkowaniu swobodnym (freedivingu).

W obszarze zaangażowania społecznego wykorzystywana jest również sieć ParcelShop GLS. Tworzą ją punkty nadawania i odbioru paczek w istniejących już sklepach, zakładach usługowych lub biurach, które znajdują się na terenie całego kraju . Przez kilka miesięcy w tym roku, od każdej nadanej w ParcelShopie paczki, firma przekazywała złotówkę na sfinansowanie potrzebnego wyposażenia dla schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy. Podczas  ubiegłorocznej edycji tej akcji, GLS Poland ufundował akwarium dla podopiecznych Domu Dziecka w Poznaniu. W ramach pomocy najmłodszym firma wspiera logistycznie również Fundację „WeGirls” prowadzącą zbiórkę włosów w salonach fryzjerskich, które są przeznaczane na peruki dla dzieci po chemioterapii oraz po operacjach.

Ochrona środowiska stanowi kluczową kwestię w GLS, a pracownicy firmy w całej Europie, każdego dnia, stosują jej zasady w praktyce. W 2008 roku Grupa GLS uruchomiła inicjatywę ThinkGreen aby koordynować i aktywnie promować różne działania wewnątrz całej swojej struktury. Celem programu jest odpowiedzialne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie emisji oraz optymalizacja gospodarki odpadami.

Poprzez  działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu GLS Poland dąży do potwierdzenia swojej niezawodności oraz poczucia odpowiedzialności zarówno wobec swoich pracowników, jak i ogółu społeczeństwa.