Filantropia korporacyjna to nie tylko dzielenie się przez firmy zyskiem ze społeczeństwem, to także edukacja interesariuszy, przede wszystkim pracowników i klientów.

W demokracji kluczowe jest zaangażowanie i partycypacja obywateli, a filantropia jest ważną formą partycypacji obywatelskiej – ludzie angażują się w życie społeczności nie tylko przez udział w głosowaniu ale także przez wsparcie finansowe i wolontariat. Odpowiedzialne i świadome firmy, prowadzące działalność filantropijną, mają potencjał aby do tej działalności skutecznie przekonywać osoby indywidualne. Istnieje wiele narzędzi i instrumentów do włączania interesariuszy w działania społeczne firm. W Forum Darczyńców szczególnie rekomendujemy te działania, które prowadzone są długofalowo. Są one bowiem najefektywniejsze z punktu widzenia beneficjentów wsparcia (systematyczne otrzymywanie środków pozwala planować i rozwijać działania, co daje większy efekt niż jednorazowe akcje) i jednocześnie dają szansę na zmianę postaw indywidualnych osób, tj. włączenie działań filantropijnych i wolontariackich w praktykę ich codziennych zachowań.

Do działań angażujących pracowników należą programy filantropii indywidualnej w firmach, tzw. pay-roll. Na podstawie złożonych przez pracowników deklaracji, pracodawca regularnie co miesiąc część kwoty z wynagrodzenia pracownika przekazuje na wskazaną organizację. W praktyce najczęściej firma rekomenduje pracownikom kilka organizacji, które mogą wspierać, a jeśli posiada własną fundację korporacyjną, to często składki pracownicze dedykowane są na realizację przedsięwzięć tej fundacji. Często stosowanym rozwiązaniem, stosunkowo jeszcze mało popularnym w Polsce, jest podwajanie przez pracodawcę kwoty przekazanej przez pracownika.

Włączenie pracowników firmy w jej działania społeczne nie tylko pozwala na zwiększenie skali tych działań, ale też niesie ze sobą wiele korzyści wewnętrznych, tj. wzrost zaangażowania i identyfikacji z firmą pracowników, większą integrację pomiędzy pracownikami, wzmocnieniem empatii, odpowiedzialności i lojalności. Korzyści dla całego społeczeństwa to zmiana postaw tych osób i zaangażowanie ich w działalność filantropijną.

Podobnie jest z edukacją klientów. Oferując produkty lub usługi, z których część zysków zostaje przekazywana na cele społeczne, firma wpływa na zachowania konsumentów. Może to robić także przez programy lojalnościowe, które wspierające organizacje społeczne.
Ważnym aspektem ww. praktyk jest rzetelne informowanie, na jakie cele i w jaki sposób są wykorzystywane środki. Komunikacja efektów, które przyniosło zaangażowanie pracowników i klientów buduje zaufanie, wzmacnia ich poczucie sprawstwa, a w konsekwencji może zachęcić do kontynuowania lub zwiększenia ich zaangażowania.

Przedsiębiorstwa, dzięki którym filantropia zatacza coraz szersze kręgi, Forum Darczyńców wyróżnia w konkursie „Liderzy Filantropii”. Liderem może zostać firma, której program składek pracowniczych okazał się sukcesem, zarówno w skali finansowej, jak i jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych pracowników. Nagradzamy także firmy, które skutecznie angażują swoich klientów, tj. część zysków ze sprzedaży towarów lub usług przeznaczają na cele filantropijne. Tegoroczna edycja konkursu rozpocznie się w czerwcu.

Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców

Artykuł pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko – CSR & Edukacja opublikowanej 31.03.2015.