Nadkonsumpcja dóbr i rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych to zjawiska, których konsekwencją są niebezpieczne zmiany klimatyczne. Zmiany te mają swoje odbicie w perturbacjach politycznych, konfliktach w „zapalnych” regionach, katastrofach humanitarnych. Jaka może być zatem recepta na poprawę sytuacji? Nadzieja w innowacyjnych rozwiązaniach ekologiczno-społecznych głównych sprawców, czyli przedsiębiorstw.

Największe oczekiwania skierowane są na USA – „mekkę” kapitalizmu. Tutaj, na początku sierpnia 2015 roku, Barack Obama ogłosił Plan Czystej Energii. Głównym celem planu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla z sektora energetycznego w USA. To druga, po Amerykańskim Biznesie na rzecz Ochrony Klimatu, inicjatywa nazywana najbardziej ambitną w historii Stanów Zjednoczonych. Czym zatem jest American Business Act on Climate Change ogłoszona kilka dni wcześniej przed Planem Obamy? 13 amerykańskich korporacji planuje zainwestować 140 miliardów dolarów, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. 140 mld dolarów zostanie zainwestowanych w projekty przyczyniające się do ochrony klimatu, poprzez ograniczenie zużycia energii i wody, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz powstrzymanie deforestacji w wyniku działalności człowieka. Inwestycje przełożą się m.in. na 1600 MW nowych mocy ze źródeł odnawialnych.

Korporacje, które podpisały się pod inicjatywą, reprezentują różne sektory amerykańskiej gospodarki: energetykę, motoryzację, przemysł ciężki i spożywczy, wysokie technologie oraz sektor bankowy. Ich łączny przychód w 2014 r. wyniósł 1,3 biliona dolarów, a łączna kapitalizacja wynosi co najmniej 2,5 biliona dolarów. Są to takie marki z czołówki rankingu „Forbesa” jak Coca-Cola, PepsiCo, General Motors, sieć supermarketów Wal-Mart. Dołączają do nich firmy z Doliny Krzemowej: Apple, Microsoft i Google a także banki Goldman Sachs, Bank of America i firma spedycyjna UPS.

UPS jest znana z tego, że umożliwia offsetowanie śladu węglowego powstałego przy przewozie przesyłek. Jak sądzę, dla wielu świadomych klientów opcja offsetu węglowego (carbon offset) i bezemisyjny fracht jest istotną przesłanką do wyboru tej właśnie firmy. Czy może być lepszy przykład odpowiedzialności środowiskowej biznesu?
http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/carbonneutral/shipping.html

W tej branży podobne działania podejmują już DHL, DPD, FEDex. Apple, który już dziś wykorzystuje dla swoich operacji w USA 100% energii ze źródeł odnawialnych, zobowiązało się do wybudowania 280 MW nowych mocy z OZE w USA i Chinach. Jeszcze większa grupa amerykańskich firm złoży podobne zobowiązania na jesieni, tuż przed paryskim Szczytem Klimatycznym ONZ, który rozpocznie się już 30 listopada br.

Czy biznes w Polsce podąża tym śladem [węglowym]?

Działania biznesu na rzecz ochrony klimatu koncentrowały się dotąd głównie na offsetach leśnych. W 2005 roku wystartował program CZAS NA LAS Fundacji Aeris Futuro, w którym stworzyliśmy proces neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew. W ramach programu opracowaliśmy pierwszy w Polsce Kalkulator CO2 do wyliczenia emisji i odpowiedniej liczby sadzonek drzew potrzebnych do rekompensaty tej emisji. W ciągu 10 lat posadzono ponad milion trzysta tysięcy drzew i drzewek m.in. z firmami energetycznymi jak Tauron i Vattenfall, z firmą Fortis z sektora bankowego, Orange z banży ICT oraz z kosmetyczną firmą Yves Rocher.

Widząc ogromny potencjał eko-innowacji, zwłaszcza w obszarze energii w biznesie, powstał projekt „Zielona energia zmiany społecznej”, w ramach którego opracowujemy unikalny model wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, w formie inwestycji w zieloną energię. Dzięki przygotowywanemu narzędziu (Social Carbon Offset) przedsiębiorstwa będą mogły nie tylko dokonać kalkulacji emisji gazów cieplarnianych (tzw. śladu węglowego), ale również podjąć działania na rzecz ich ograniczenia, bądź offsetu. Korzyści dla przedsiębiorstwa będą różnorodne, począwszy od realnych oszczędności (minimalizacja zużycia energii, paliwa itp. w wyniku poprawy efektywności energetycznej), poprzez kreowanie proekologicznego wizerunku (uzyskanie marki niskoemisyjnej dla produktu lub usługi), po nawiązanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi (spełnienie wymogów CSR) oraz pozyskanie nowych, świadomych ekologicznie klientów. Włączenie się w tego typu działania świadczy o dużej świadomości i odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a to z kolei znacznie zwiększa jego wiarygodność i pozycję na rynku. Więcej informacji na stronie www.aerisfuturo.pl

Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro

Artykuł pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko – CSR to Zmiana opublikowanej 20.10.2015