SPOŁECZNA

  • firma to część społeczeństwa; wpływając na otoczenie, sama jest pod wpływem jego oddziaływania
  • prowadząc dialog społeczny, firma poznaje potrzeby otoczenia, dzięki czemu może prowadzić biznes uwzględniając te potrzeby
  • angażując się w działania na rzecz społeczności lokalnych (np. poprzez wolontariat pracowniczy), firma pomaga rozwijać te społeczności
  • zaangażowanie firmy może przyczynić się do rozwiązania ważnego problemu społecznego/ doprowadzić do pozytywnej zmiany społecznej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • za ludzi (pracowników/ dostawców (każdy dostawca w łańcuchu ważny)/ klientów, konsumentów/ społeczność lokalną/ innych przedsiębiorców)
  • za środowisko

BIZNESU

  • zmiana sposobu myślenia o prowadzeniu biznesu: nie zysk przede wszystkim, ale nowa hierarchia priorytetów: ludzie-planeta-zysk
  • dzięki konsekwentnej realizacji długotrwałej strategii zrównoważonego rozwoju firma to: dobre miejsce do pracy, zaufany kontrahent, rzetelny partner handlowy, dostawca atrakcyjnych usług i towarów
  • CSR daje firmie zysk finansowy i pozafinansowy (trwałą przewagę konkurencyjną, pomaga tworzyć kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, uczciwości, lojalności, rzetelności, dialogu)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu