CSR w Polsce wpłynął na sposób funkcjonowania biznesu – tak uważa 81 proc. menedżerów CSR. Najbardziej widoczna zmiana zaszła w sposobie myślenia o firmie – oto pierwsze wyniki badania “Menedżerowie CSR”, ogłoszone podczas konferencji “Biznes, który zmienia świat”.

CSR w Polsce wpłynął na sposób funkcjonowania biznesu – tak uważa 81 proc. menedżerów CSR. Najbardziej widoczna zmiana zaszła w sposobie myślenia o firmie. Trochę rzadziej menedżerowie wskazywali na to, że dzięki CSR, firmy zaczęły zwracać uwagę na społeczeństwo i ekologię. Oto część wyników badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Menedżerowie CSR”, przygotowanego przez PBS, którego partnerem jest Deloitte. Publikowane są one w dniu, w którym otrzymują Państwo kolejny tematyczny dodatek “CSR. Biznes Społeczeństwo Środowisko”, w dniu rozpoczęcia międzynarodowej konferencji “Biznes, który zmienia świat”.

Rok 2015 obchodzimy pod znakiem jubileuszu “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”. Tyle dokładnie czasu upłynęło od momentu nawiązania współpracy biznesu w ramach powstałego w 2000 roku Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do dziś wspólne działania w tym gronie podjęło ponad 100 przedsiębiorstw.

Zmiana w biznesie byłaby trudna do osiągnięcia, gdyby nie zaangażowane i zmotywowane do pracy osoby. I tu kolejna nowość jubileuszu – 1. edycja Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Jej laureatów i laureatki poznamy 20 października. Ustanowienie Nagrody było o tyle istotne, że do tej pory brakowało wyróżnienia doceniającego dorobek osób, a nie tylko firm, zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu.

15 lat

Niedawno obchodziliśmy 25 rocznicę transformacji ustrojowej w Polsce. To również szczególny czas kształtowania się polskiej przedsiębiorczości, dojrzewania przedsiębiorców do nowego patrzenia na rolę firmy w społeczeństwie, jej odpowiedzialności za otoczenie, budowania wartości dla wszystkich interesariuszy firmy i uwzględniania ich głosu w strategii biznesowej.

Aż do dziś wiele rzeczy udało się wprowadzić i zmienić. W Ministerstwie Gospodarki działa pod przewodnictwem Wicepremiera Zespół ds. CSR, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi kolejne edycje RESPECT Index-u, polskie firmy wypracowały Wizję 2050 (Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050), otrzymują nagrody w konkursie Raporty Społeczne, a Polska Karta Różnorodności jest jedną z najbardziej aktywnych w Europie. Również w mediach głównego nurtu powstało szereg inicjatyw, których tematem jest odpowiedzialny biznes, jak choćby – Ranking Odpowiedzialnych Firm czy Liderzy Zrównoważonego Rozwoju.

Te lata doświadczenia nie upłynęły tylko pod znakiem sukcesów. Dużym wyzwaniem dla całego środowiska, które zajmuje się społeczną odpowiedzialności biznesu pozostaje tłumaczenie czym CSR jest, a także poszukiwanie możliwości efektywnego ekonomicznie, ale też przyjaznego społecznie i środowiskowo zrównoważonego rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw. Ciągle istnieją tematy, o których warto rozmawiać wspólnie – umowy śmieciowe, rola węgla w polskiej energetyce, terminy płatności dla dostawców czy też wciąż zdarzające się przypadki mobbingu i dyskryminacji pracowników, odpowiedzialność zobowiązuje także do trudnych rozmów i decyzji.

Przyszłość

Jak przewidują uczestniczki i uczestnicy wspomnianego badania “Menedżerowie CSR”, przyszłość rysuje się dość optymistycznie. Nikt z pytanych nie wskazał, że CSR czeka faza schyłkowa, kiedy to żadna z firm nie będzie się już zajmować tym tematem. Prawie 80% uważa, że czeka na rozwój tej koncepcji, albo w kierunku wkroczenia w fazę dojrzałości (40%), charakteryzującą się włączaniem kwestii społecznych i środowiskowych do modelu biznesowego, albo renesans, oznaczający, że kolejne przedsiębiorstwa dołączą do sieci odpowiedzialnych.

Warto się zastanowić, skąd taki kierunek zmian w CSR? Po pierwsze, według menedżerów, mają one wynikać w dużej mierze z regulacji prawnych, w tym głównie unijnych dyrektyw. Jako przykład można wskazać przyjętą w 2014 roku przez Parlament Europejski dyrektywę o ujawnianiu danych niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. W życie wejdzie ona na początku 2017 roku, ale już dziś widać, że kwestie transparentności firm i organizacji będą odgrywać dużo większą rolę.
Inną przyczyną wspierającą rozwój CSR ma być działanie organizacji strażniczych i tych zajmujących się prawami człowieka. Pojawiają się również prognozy większej presji liderów-firm społecznie odpowiedzialnych wywieranej w swoich branżach, sektorach. Kluczowym elementem zmiany działania biznesu okaże się być także otoczenie biznesowe. Coraz bardziej świadomi konsumenci, pracownicy – którzy nie tylko oczekują niskich cen, ale również odpowiednio, zrównoważonych produktów, czy odpowiedzialnego miejsca pracy.

Respondenci bardzo zgodnie prognozują, że rozwój CSR w firmach znajdzie swoje odzwierciedlenie we wpływie firm w przyszłości na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Będzie on miał miejsce przede wszystkim w takich aspektach, jak: kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym (89% odpowiedzi twierdzących, w tym 43% zdecydowanie tak) oraz budowanie kapitału społecznego (89% odpowiedzi twierdzących, w tym 35% zdecydowanie tak).

Jak zmieniać biznes?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu działa już od 15 lat. Przez ten czas staraliśmy się być aktywnymi uczestnikami tej pozytywnej zmiany. Zdajemy sobie jednak sprawę z jeszcze wielu zadań, które stoją przed instytucjami i firmami. Jednym z lepszych określeń na ten jednoczący wysiłek jest “wspólna odpowiedzialność”. Konsumenci i tak już coraz bardziej świadomi ekologicznie, mogą chcieć wybierać produkty czy usługi firm społecznie odpowiedzialnych. Pracownicy wymagać odpowiednich standardów zarządzania w tym na przykład praktyk w zakresie work-life balance, partycypacji pracowniczej, możliwości rozwoju zawodowego. Firmy duże jak i te z sektora MŚP implementować strategie społecznie odpowiedzialne i rozwijać odpowiedzialne przywództwo. Jeśli chcemy, żeby Polska odgrywała rolę na rynkach międzynarodowych, musimy wzmocnić edukację o zrównoważonym rozwoju oraz promować wspólnotowe myślenie. Koniec z gospodarką silosów, czas na wspólną odpowiedzialność i erę zrównoważonego rozwoju.

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Artykuł pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko – CSR to Zmiana opublikowanej 20.10.2015