Male designer using computer at office

Co to jest „Firma-Idea”?

Od jakiegoś czasu świat zadaje sobie pytanie, „co dalej”? Ogłaszano już „koniec historii”, szukano drogi wyjścia z kryzysu idei, trapiącego Zachód, kapitalizm, gospodarkę rynkową,...